Supervision of five doctoral theses

Kilpiö, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2012
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki