Supervision of Hanna Pulkkinen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Ruusunen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2011dec 2011
ExaminandHanna Pulkkinen
Examination vidUniversity of Helsinki