Supervision of Iina Reinikainen's Licentiate thesis

Iivanainen, A. (Direktör)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Freemartin sukupuolen kehittymisen tutkimusmallina – Anti-Müllerin hormonin ja testosteronin erityksen tutkiminen immunohistokemiallisin menetelmin
Period20142015
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki