Supervision of Jenna Luoto's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Keto-Timonen, R. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodapr 2019 - okt 2019
Examinand