Supervision of Jennifer de Paola's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014 → …
ExaminandJennifer de Paola
Examination vidUniversity of Helsinki