Supervision of Johanna Kronstedt-Rousi's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014 → …
ExaminandJohanna Kronstedt-Rousi
Examination vidUniversity of Helsinki