Supervision of Jonna Kangasoja’s doctoral dissertation

Engeström, Y. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

    Period1999
    Examinand
    Examination vidUniversity of Helsinki