Supervision of Jonna Virtala's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Gerald Mascher (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodapr 2015dec 2015
ExaminandJonna Virtala
Examination vidUniversity of Helsinki