Supervision of Kirsi Peltoniemi´s PhD thesis

Palva, A. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  Title of thesis: Molecular genetic characterization of an oligopeptide transport system from Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus and some key peptidases from Lactobacillus helveticus
  Period2004
  ExaminandKirsi Peltoniemi
  Examination vidTurun yliopisto