Supervision of Kristiina Pulli's doctoral thesis

Vuoristo, S. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014
Examinand