Supervision of Kristiina Suominen's licentiate thesis

Palva, A. (Direktör)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Subkliinistä ja kliinistä utaretulehdusta aiheuttaineiden Streptococcus uberis- kantojen valikoitujen virulenssi- ja antibioottiresistenssitekijöiden kartoitus
Period20112012
ExaminandKristiina Suominen
Examination vidUniversity of Helsinki