Supervision of Licentiate thesis (Emmi Jokela: Fractures among Finnish pet rabbits)

Mäkitaipale, J. (Handledare), Reunanen, V. (Handledare), Vapaavuori, O. (Direktör)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018 → …
Examinand