Supervision of Licentiate thesis (MD)

Lokki, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2013
ExaminandJohanna Nokelainen
Examination vidUniversity of Helsinki