Supervision of Licentiate thesis of Terhi Ticklen

Mäkitaipale, J. (Handledare), Reunanen, V. (Handledare), Ruohoniemi, M. (Direktör)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020 → …
Examinand