Supervision of Licentiate thesis of Terhi Ticklen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020 → …
Examinand