Supervision of Licentiate thesis (Pinja Hietanen: Vitamin D concentrations among Finnish wild rabbits)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019 → …