Supervision of Licentiate thesis (Pinja Hietanen: Vitamin D concentrations among Finnish wild rabbits)

Mäkitaipale, J. (Handledare), Grönthal, T. (Handledare), Vapaavuori, O. (Direktör)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019 → …
Examinand