Supervision of M Sc thesis of Meri Salomaa

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Perioddec. 20202021
OmfattningNationell