Supervision of MA thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Specific date is the date when the MA thesis is accepted

Title of thesis: Den praktiknära avantgardisten : Vivica Bandlers konstnärliga stil och teateruppfattning i regissörsarbetet på Lilla Teatern åren 1957-1960
Period8 nov. 2011
ExaminandKatarina Lindholm
Examination vid
  • University of Helsinki