Supervision of MA thesis

Miestamo, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20152018
ExaminandKatrin Sundqvist