Supervision of Malin Mäkinen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervison together with DVM, PhD, Docent Ruska Rimhanen-Finne
Periodmars 2015 → …
ExaminandMalin Mäkinen
Examination vid
  • University of Helsinki
OmfattningInternationell