Supervision of Marleena Salonen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Sanna Hellström (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20112012
ExaminandMarleena Salonen
Examination vidUniversity of Helsinki