Supervision of Master Thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title: Heterogeneity of adult neural progenitors in the brain of
squamate reptiles
Period20182019
Examinand