Supervision of Master thesis, Pia Blom - completed

Fallarero, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Biokemisk sållning av aktiva mikrobsubstanser med acetylkolinesteras inhibitionstest
Period2007
ExaminandPia Blom
Examination vidÅbo Akademi University