Supervision of Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Gymnasisternas kunskaper i grammatik i muntliga test enligt processbarhetsteorin
Period2010
Examination vidHelsinki University