Supervision of master's thesis

Lundin, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2012 → …
ExaminandRiku Turkki
Examination vidUniversity of Oulu