Supervision of Master's thesis

Kiuru, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Pseudoceratina purpureasta löydettyjen bromityrosiinien synteesi
Period2015
ExaminandPaul Flemmich
Examination vidUniversity of Helsinki