Supervision of Master’s thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20142015
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki