Supervision of Master’s thesis

Kuure, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20132014
Examinand
Examination vidUniversity of Helsinki