Supervision of Master´s thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Sponsring i sportjournalistiken
Periodjan. 2013apr. 2014
ExaminandFanny Fröman
Examination vid
  • University of Helsinki