Supervision of Master`s thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Lähihoitajien lääkeinformaatiolähteet ja -tarpeet - Kyselytutkimus lääkehoidon epätyypillisillä alueilla, kotihoidossa ja sosiaalihuollon yksiköissä työskenteleville lähi- ja perushoitajille
Period20142015
Examination vidUniversity of Helsinki