Supervision of Master's thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Periphyton as an indicator of environmental effects caused by fish-farming

  Title of thesis: Användbarheten av perifytontillväxt och stabila isotoper som indikatorer för eutrofiering förorsakad av fiskodling i skärgården
  Period2006
  ExaminandHeidi Nyman
  Examination vid
  • University of Oulu