Supervision of Master's thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Optical phenomena from algal films on the water surface

  Title of thesis: Optical phenomena from algal films on the water surface
  Period2008
  ExaminandMarko Riikonen
  Examination vid
  • University of Helsinki