Supervision of Master's thesis

Lou, Y. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodsep 2016apr 2017
ExaminandElina Nikko
Examination vidFarmaceutiska fakulteten
OmfattningNationell