Supervision of Master's thesis

Moisseev, D. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Precipitation estimation in urban areas by employing a dense-network of weather radars
Period2014 - 2015
ExaminandBrandon Hickman
Examination vidUniversity of Helsinki