Supervision of Master´s thesis

Weckström, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
ExaminandJussi-Pekka Manner
Examination vidUniversity of Helsinki