Supervision of Master`s thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Lääkeinformaation ja lääkeinformaatiopalveluiden kehittäminen eri potilasryhmille
Period2014 - 2015
ExaminandKatja Pietilä
Examination vidUniversity of Helsinki