Supervision of Master's thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Primary production of Fucus vesiculosus at Tvärminne archipelago

  Title of thesis: Rakkolevän perustuotanto Tvärminnen saaristossa
  Period1990
  ExaminandJuhana Bergenheim
  Examination vid
  • University of Helsinki