Supervision of Master's thesis

Hirvonen, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017 - 2019
ExaminandSanttu Pentikäinen
Examination vidBiovetenskaper
OmfattningNationell