Supervision of Master’s Thesis

Ketonen, E. E. (Handledare), Lonka, K. M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018 → …
ExaminandEeva Partanen
Examination vidPedagogiska fakulteten
OmfattningNationell