Supervision of Master's Thesis

Rask, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Examination at Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Service Design and Design Research
Period2019 → …
ExaminandAndreas Sode
Examination vidAalto University