Supervision of Master’s Thesis

Ihantola, P. (Handledare), Tuominen, H. (Handledare), Scheinin, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodmaj 2020
ExaminandKukka-Maaria Polso