Supervision of Master’s Thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodfeb. 2020
ExaminandAnna Kuusi-Naumanen
OmfattningNationell