Supervision of Master’s Thesis

Tuominen, H. (Handledare), Scheinin, P. (Bihandledare), Ihantola, P. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodfeb 2020
ExaminandAnna Kuusi-Naumanen
OmfattningNationell