Supervision of Master´s thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Rakkolevävyöhykkeen alapuolella kasvavat makrofyytit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat abioottiset tekijät Tvärminnen saaristossa
Period2008
Examination vidUniversity of Helsinki