Supervision of Master´s thesis

Weckström, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Rakkolevävyöhykkeen alapuolella kasvavat makrofyytit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat abioottiset tekijät Tvärminnen saaristossa
Period2008
ExaminandTinto Aaltonen
Examination vidUniversity of Helsinki