Supervision of Master's thesis

Bister, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
ExaminandMarkus Mäntykannas