Supervision of Master's thesis

Laakkonen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2010
ExaminandMaija Hyvönen
Examination vidUniversity of Jyväskylä