Supervision of Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Mobility of Women and Notions of Public Space in Upper Egypt
Period20082010
ExaminandSenni Jyrkiäinen
Examination vid
  • Helsinki