Supervision of Master's thesis/ Anjuska Kyllönen

Laivuori, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Pre-eklampsia ja kromosomin 19 mikroRNA-klusteri
Period2013
ExaminandKyllönen Anjuska
Examination vidUniversity of Helsinki