Supervision of Master's thesis; Anu Penttinen

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1998
Examination vidKuopio