Supervision of Master's thesis; Ari Laaksonen

Kulmala, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1990
ExaminandAri Laaksonen
Examination vidHelsinki