Supervision of Master's thesis/ Kerttu Majander

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Pre-eclampsia family study
Period2013
Examination vidUniversity of Helsinki