Supervision of Master's thesis, Kjell Ivar Graskopf

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Ansvar for skade på gods ved kombinerte transporter – vei og sjø ved transport av farlig gods
Period2011
ExaminandKjell Ivar Graskopf
Examination vidUniversity of Oslo
OmfattningInternationell